Vi skaber hjem til mennesker der ikke passer ind på de ordinære botilbud

Velkommen til Sirius

Vi specialiserer os i at lave særligt tilpassede botilbud indenfor voksen handicap området, til borgere der har en så problemskabende adfærd eller så komplekse problemstillinger at de ikke kan rummes på de ordinære botilbud. Vi er kendt for at lave tilpassede løsninger til yderst konkurrence dygtige priser. Vi kan lave akut visitationer.

VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

I samarbejde med de dygtigste fagfolk fra hele landet, indsamler og deler vi viden om problemskabende adfærd. Du kan her læse artikler eller deltage i et af vores arrangementer.