Ny afdeling af Sirius botilbud åbner på Midtsjælland i medio 2024

Det gode samarbejde i fokus

Sirius specialiserer sig i at skabe mindre boenheder med støtte, til borgere med komplekse problemstillinger som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats. Det er ofte borgere der på grund af problemskabende adfærd ikke kan rummes på de ordinære botilbud. For at kunne lykkes med de ofte svære sager vi har med at gøre, lægger vi vægt på et konstruktivt samarbejde med sagsbehandleren.

Små boenheder i hjemlige omgivelser

På Sirius kan borgeren bo enten sammen med få andre i en af vores mindre bo enheder. Eller borgeren kan bo for sig selv i en satellitbolig. Denne løsning betyder at borgeren kan bo afskærmet uden at være helt isoleret i et enkeltmandstilbud. Borgeren har hermed mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab. Alternativt kan borgeren bo for sig selv i et enkeltmandsprojekt evt. med tilknytning til andre beboere.

Det er vigtigt for os at skabe et hjem omkring beboeren. Derfor skal indretningen og atmosfæren være ”hjemlig”. Samtidig er personalet en del af et fast team omkring bo enheden, så beboeren så vidt det er muligt møder kendte medarbejdere og kan opbygge en relation til disse. Dette er med til at øge trygheden og forudsigeligheden som ofte er vigtig for borgere i målgruppen.  

Evidensbaseret metode med inddragelse af beboeren

De metoder, vi benytter, er evidensbaserede og bygger på den aktuelt bedste viden der er omkring pædagogisk støtte til mennesker med mental retardering/udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Vi anvender LA2 og Afstemt Pædagogik. LA2 tager udgangspunkt i borgerinddragelse og dialog hvilket skaber større trivsel og flere muligheder for progression mod mere selvstændighed og uafhængighed. Afstemt Pædagogik er en grundlæggende ikke-konfronterende tilgang til håndtering af truende og voldelig adfærd.

Vi benytter os af PECS, hvor kommunikationen mellem beboer og Sirius kan være udfordret. Da mange af vores beboere har et udstrakt behov for struktur, benyttes endvidere redskabet ”Show My Day”.

Det er centralt, at medarbejderen er i stand til at skabe rammerne for at beboeren er aktør i eget liv og kan støtte beboeren ud fra dennes egne kompetencer og handlekraft. Derfor inddrages beboeren altid i alle væsentlige dele omkring beboerens liv. Samtidig er vi meget bevidste om, at det professionelle ansvar ikke må tilsløres i processen.

Vi ved også, at god professionel omsorg for mennesker med nedsatte kognitive og kommunikative evner først og fremmest kræver kendskab og kontinuitet i den menneskelige relation, herunder følelsesmæssige, kropslige og relationelle kompetencer fra medarbejderens side.

Et meningsfyldt liv

Vi tilbyder dagtilbud enten hos os selv eller ude i byen.

Vi giver borgeren et livsindhold som er meningsfuldt for den enkelte. I fællesskab med borgeren finder vi de rette aktiviteter, dagtilbud, beskæftigelse, uddannelse, skole. Vi tager udgangspunkt i borgerens baggrund, lyst og evner for at finde de aktiviteter der skaber mening, livskvalitet og udvikling for den enkelte. Formålet er at skabe et positivt fokus, skabe struktur i hverdagen og opbygge en ”normal” identitet.        

Vi inddrager ofte medarbejdernes interesser og engagement omkring forskellige aktiviteter. Det kan være alt fra fisketure, lave bålmad, holde kaniner og høns, plante tomater eller andet. Dette har vist sig at skabe gode resultater både for beboer og medarbejder.