Om VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

Foreningen VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD samarbejder med nogle af landets dygtigste fagfolk, om at indsamle og dele viden om problemskabende adfærd og relaterede temaer.

Foreningens formål er at arbejde for at mennesker der bor på institution, eller i eget hjem, og modtager pædagogisk støtte, kan leve et værdigt liv med god livskvalitet. Dette gør vi ved at indsamle og dele viden om hvordan man kan nedbringe graden af problemskabende adfærd hos disse mennesker. Eller hvordan vi som medarbejder/pårørende kan lære at forstå og acceptere den problemskabende adfærd så den bliver lettere at håndtere.

VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD er en nonprofit forening stiftet under Den Socialfaglige Organisation. I vores botilbud ”Sirius”, som er målrettet voksne borgere med problemskabende adfærd, samarbejder vi med et netværk af dygtige fagfolk. Vi har valgt at samle disse aktiviteter i foreningen VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD.