Ny afdeling af Sirius botilbud åbner på Midtsjælland i medio 2024

Inddragelse af borger og pårørende

Sirius er et botilbud der specialiserer sig i at skabe trygge, omsorgsfulde og sikre rammer for beboere med behov for støtte. Sirius har stort fokus på kommunikation og samarbejde i indsatsen til beboerne, og det er vigtigt for os at have en god og gensidig dialog om det at være beboer på Sirius. Alle beboere tilknyttes en kontaktperson, og du kan som pårørende altid tale med kontaktpersonen om det der ligger dig på sinde.

Et hjem

Vi tilbyder vores beboere en selvstændig bolig der er tilpasset hans/hendes behov. Beboeren kan bo enten sammen med andre beboere, eller for sig selv, med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab.

Beboerens bolig skal føles som et hjem og skal ikke ligne en institution. Vi lægger vægt på at beboeren skal bo omgivet af grønne arealer/natur og i rolige omgivelser. Vores boliger er i god stand og kvalitet og vedligeholdes løbende.

I hver boenhed arbejder et fast team af medarbejdere. Derfor vil beboeren blive mødt af få og velkendte ansigter.

Med gode aktiviteter

Vi arbejder hen imod at beboeren oplever en høj grad af trivsel og livskvalitet. Det gør vi ved at forsøge at inddrage beboeren så vidt det er muligt. Vi tager udgangspunkt i beboerens ønsker, evner, behov og baggrund for at lave tilrettede aktiviteter, herunder dagtilbud, beskæftigelse, skole, uddannelse og lign. Formålet er at skabe et positivt fokus, skabe struktur i hverdagen og opbygge en ”normal” identitet.  

Vores socialrådgiver står altid parat til at vejlede både før, under og efter et ophold i Sirius.