Udadreagerende adfærd hos udviklingshæmmede

Årsagerne bag den udadreagerende adfærd vil næsten altid være en form for behov, der ikke bliver opfyldt hos beboeren. Afhængig af borgerens reaktionsmønstre kan det uopfyldte behov komme til syne i den udadreagerende adfærd. Det kan være, at beboeren ikke føler sig hørt, har haft en konflikt eller lignende uoverensstemmelser med borgerens ønsker. Her er det afgørende, at personalet møder borgeren med ro og et åbent sind, så man ikke bliver modstandere, men snarere kan finde en fælles løsning på problemet. Problemet bliver kun forværret af en afvisende eller konfliktoptrappende reaktion fra personalet. Generelt bør der arbejdes med forebyggelse frem for symptombehandling.

 

LA2 til håndtering af udadreagerende adfærd

LA2-metoden tager udgangspunkt i den enkelte beboers livskvalitet med det mål at hjælpe personalet til, hvordan de bedst forebygger og håndterer situationer, hvor der kan opstå udadreagerende adfærd. Man skal bruge sin faglige viden i kombination med at kende til beboerens egne ønsker, tanker og behov, og derfor skal både vores udefra-perspektiv og beboerens indefra-perspektiv spille sammen.

 

Afstemt Pædagogik som redskab for udviklingshæmmedes trivsel

I Afstemt Pædagogik er udgangspunktet, at mennesker påvirkes af og afspejler sig i sine omgivelser, og med metoden følger den grundlæggende forståelse, at udviklingshæmmede borgere med udadreagerende adfærd er særligt følsomme over for stresspåvirkninger. Med Afstemt Pædagogik har vi beboernes trivsel i fokus, og vi arbejder aktivt for at reducere mængden af stresspåvirkninger i beboernes hverdag. Vi arbejder desuden med at identificere tegn, når den udadreagerende adfærd er under opsejling, ligesom vi lægger en særlig indsats i at hjælpe beboeren efter en sådan situation.

 

Vi udarbejder en stressbelastningsprofil og tilpasser herefter en praksis for, hvordan vi pædagogisk skal håndtere og hjælpe den enkelte beboer til at undgå denne adfærd. Det kan for eksempel være ved brug af særlige rutiner, afledningsmetoder, særligt roligt kropssprog og stemmeføring samt andre metoder.

 

 

job hos sirius