Livskvalitet for udviklingshæmmede og mentalt retarderede gennem brugerevaluering

På Sirius arbejder vi med at inddrage vores beboere i valg om deres egne omstændigheder for at opnå forbedret livskvalitet for den enkelte. Livskvalitet er en særlig størrelse, der kan indebære vidt forskellige ting for det enkelte individ, uanset om man er udviklingshæmmet eller ej. Vi ved på Sirius, hvor forskellige krav vores beboere kan have for, at de føler glæde, tilfredshed og tryghed i deres hverdag, og vi sætter en ære i at lytte til og forsøge at efterleve disse. Vi mener nemlig, at beboernes egne ønsker i opnåelsen af deres egen livskvalitet er vigtigst, og inddragelsen af beboerne er derfor en helt central del af vores metode på Sirius botilbud.

Når man som udviklingshæmmet eller mentalt retarderet bor på et botilbud, er man som udgangspunkt sat i nogle rammer, som er defineret af andre mennesker. Det kan derfor være frustrerende, hvis man som individ ikke oplever at blive hørt, forstået eller taget hensyn til i en sammenhæng, der er så vigtig for ens generelle velvære. På Sirius undersøger vi beboernes synspunkter og ser botilbuddet med andre øjne, hvor den enkeltes livskvalitet spiller en helt central rolle. Gennem brugerevaluering lytter vi til vores beboeres tanker, følelser og holdninger både, så de oplever at blive hørt, men også så den pågældende situation kan influeres i den retning, beboeren ønsker.

 

Hvad indebærer livskvalitet for udviklingshæmmede?

Med vores tilgang til livskvalitet og beboerinddragelse er der ikke ét enstemmigt svar på, hvad livskvalitet er – heller ikke for udviklingshæmmede. Det giver selvfølgelig udfordringer i en struktureret hverdag med rammer, der skal fungere for flere forskellige mennesker. Generelt set handler livskvalitet ofte om, hvor tilfreds man er med de ting, der er værdifulde for en, og de ting kan være vidt forskellige fra borger til borger. I praksis betyder det for eksempel, at er beboeren glad for at spille musik, kan borgerens livskvalitet afhænge af, hvor gode muligheder han eller hun har for at spille musik på vores bosted. Betyder det meget for beboeren at kunne se film med sine venner, afhænger livskvaliteten af, hvor gode faciliteterne er for dette.

På Sirius tager vi vores beboeres individuelle livskvalitet alvorligt. Vi lytter til beboernes ønsker og prioriterer dem. Én beboers ønsker stemmer ikke nødvendigvis overens med en andens, og derfor er det utrolig vigtigt at have fokus på den enkeltes behov for at opnå bedre livskvalitet.

 

Brugerevaluering som redskab for livskvalitet hos udviklingshæmmede

På Sirius arbejder vi mod målsætningen om forbedret livskvalitet for vores beboere gennem brugerevaluering. Vi bruger brugerevalueringen som værktøj til at identificere, hvor vores faglige indsats bedst belønner sig for at give beboerne de bedste muligheder for at forbedre deres livskvalitet. Vi taler med vores beboere om deres individuelle behov i forbindelse med forskellige livsområder som eksempelvis fysisk velvære, samfundsmæssig inklusion eller selvbestemmelse. Herefter vurderer vi beboernes tilfredshedsniveau og undersøger, hvordan vi kan tilrettelægge vores indsats, så det passer bedst muligt til behovene.

Med brugerevalueringen undersøger vi, om vores beboere er tilfredse med de emner, som har værdi for dem. Vi definerer ikke, hvad ”det gode liv” er – det gør vores beboere selv.

botilbud - Et godt sted at bo